lawlink ziva

חזרה

כיצד להתנהל נכון מבחינה משפטית במקרה של פציעת ילדים

נכתב ע"י: עוה"ד זיוה אופק

חופשת הקיץ, על מגוון הפעילויות המגוונות הכרוכות בה, והשעות הארוכות בהן ילדים נמצאים לעיתים ללא השגחה, או בהשגחה רופפת יותר מהמקובל במהלך השנה, מועדת מטבעה לפציעות ונזקי גוף.

מעבר לדאגה הבריאותית שהפציעה מעוררת היא מעלה גם צורך בהתנהלות משפטית, על מנת לנסות ולכסות על הנזקים הכלכליים שגרמה הפציעה. אלא שבניגוד למישור הרפואי, בו ברור להורים מיהם הגורמים הרפואיים הרלוונטיים, הטיפול המשפטי מעורר לעיתים תחושת חוסר אונים בהיעדר נסיון בהליכים מעין אלו.

בשורות הבאות אנסה לתת מידע ראשוני על המשמעויות המשפטיות שיכולות להיות לפציעת הילד, וכיצד ניתן לפעול על מנת לייעל ולמקסם את תוצאות הטיפול המשפטי.

שמירת מסמכים
ראשית, יש להקדיש את מלוא תשומת הלב לטיפול הרפואי – כי "העיקר הבריאות". זה נכון לחיים וזה נכון גם להתנהלות המשפטית. יש להסביר לרופאים המטפלים, כבר בפניה הראשונית, מה קרה לילד, לתת את מלוא הטיפול הרפואי המומלץ ע"י אנשי המקצוע, ולהקפיד לשמור את המסמכים הרפואיים הנוגעים לפציעה.

בנוסף, מומלץ לשמור קבלות על כל הוצאה כספית שהוצאתם בשל הפציעה. אם נאלצתם להיעדר מהעבודה בגלל הפציעה כדאי לבקש אישור מהמעסיק על כך שנעדרתם.

צילום מקום האירוע
לא פחות חשוב, אם לדעתכם הפציעה נגרמה בשל ליקוי בטיחותי במקום הפציעה, למשל: העדר שלטי אזהרה, רצפה שאינה מונעת החלקות בבריכה או במקום שיש בו רטיבות, מדרגות ששפתן אינה מסומנת, העדר תאורה מספיקה המאפשרת להימנע מהמכשול, מתקנים מסוכנים, מתקנים שאין מתחתם הגנה או שזו אינה בטיחותית, בורות, מהמורות, וכל דבר דומה לכך – צלמו את המקום בו אירעה התאונה. הקפידו על כך שמהצילום ניתן יהיה להוכיח את התאריך בו צולם, וכן שהצילום יצביע בצורה ברורה על הליקוי שבגללו, לדעתכם, נגרמה הפציעה.

שמרנו, צילמנו – מה עכשיו?
אם פעלתם כך, הרי שלאחר הפציעה יש לכם כבר כמות מכובדת של ניירת… מה בעצם עושים איתה?

הפעלת ביטוח תאונות אישיות
ראשית, כל ילד שנמצא במערכת החינוך, מגיל הגן, מבוטח בביטוח תאונות אישיות. חלק מתשלומי ההורים למסגרות החינוך כולל על פי חוק את הביטוח הזה. ככל שהפציעה המדוברת מזכה בפיצוי לפי פוליסת הביטוח אפשר לפנות לחברת הביטוח ולבקש ממנה פיצוי על פי חוזה הביטוח.

כאשר אין כיסוי ביטוחי – תביעה נזיקית
בנוסף, או במקרים שבהם הפציעה אינה מכוסה על ידי חוזה הביטוח, יש מקום לשקול תביעה נזיקית לפיצוי בגין נזק הגוף שנגרם לילד. תביעה כזאת, היא תביעה לפיצוי כספי של האשם בפציעה, בשל הנזק שנגרם מהפציעה: הכאב והסבל, הנזק הכספי שנגרם, ובמקרים של נכות חלילה, גם הנזקים הכספיים והאחרים שעוד עלולים להיגרם בשל הפציעה.

אשם בפציעה
כיוון שתביעה נזיקית רלוונטית רק במקרה שיש מישהו שאשם בפציעה, הרי שישנה חשיבות רבה לתמונות ולטענות בדבר הליקוי שגרם לפציעה. לעיתים הליקוי הבטיחותי אינו תוצאה של הסביבה הפיסית בה שהה הילד, אלא היעדר השגחה מספקת מצד מבוגרים, או קיום פעילויות מסוכנות. יש לשקול את כל הגורמים הללו כדי להעריך את הכדאיות של ההליך הנזיקי.

פגיעה כתוצאה מתאונת דרכים
באם מדובר בתאונת דרכים, הרי ששאלת האשם בפציעה אינה רלוונטית. במקרה זה ישנה חשיבות לדיווח על התאונה ועל הפציעה שנגרמה למשטרת התנועה, וקבלת אישור מהמשטרה כי אכן דיווחתם על התאונה. יצויין כי חלה חובה חוקית לדווח למשטרת התנועה על כל תאונת דרכים שיש בה נפגעים. במקרה של תאונת דרכים, ההליכים המשפטיים מתנהלים מול חברת הביטוח המבטחת בביטוח חובה את הרכב בו נסע הילד במועד התאונה ואם היה הולך רגל הרי מול חברות הביטוח של כל הרכבים המעורבים בתאונה. יש לשים לב כי חשוב לנסות לאתר את הפרטים של כל הרכבים המעורבים בתאונה ולא רק של הרכב שפגע בילד באופן ישיר או של הרכב שנהגו אשם בתאונה לדעתכם.

פניה לביטוח לאומי
בנוסף לכל אלו, אם מדובר חלילה בפציעה קשה, הרי שניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקיצבת ילד נכה. הורים שלהם ילדים הסובלים מנכות משמעותית זכאים מהמוסד לביטוחו לאומי לקיצבה חודשית, ולעיתים גם לסיוע בניידות, בהתאמת הדירה, וכד'.

לסיכום
כפי שניתן להתרשם, ככל שהפציעה מורכבת יותר, הרי שעלולים להיות מעורבים בה יותר הליכים. הליך המבוסס על חוזה ביטוח, הליך המבוסס על חוקי הנזיקין, והליך המבוסס על הזכויות הסוציאליות המגיעות לכל אחד מאיתנו על פי חוק. בשל כך, מומלץ לפנות לעו"ד מנוסה בתחום הנזיקין והביטוח או הביטוח הלאומי, כדי שיעריך את כדאיות הפניה להליכים השונים ואת הרלוונטיות של כל אחד מהם למקרה הספציפי, כמו גם כדי שיוכל להמליץ על הגורם הנכון לפנות אליו בבקשת פיצוי.

מאחלת לכם קיץ פעיל ונעים, מבלי שתזדקקו לאף אחת מהעצות הללו.