lawlink ilan

חזרה

מעסיקים עוזרת בית או מנקה בבית הכנסת ולא משלמים ביטוח לאומי? אתם מסתכנים בתביעה!

נכתב ע"י: עוה"ד אילן קמינצקי

אלו ביננו המעסיקים עוזרת בית או מנקה בבית כנסת ולא משלמים עבורם תשלומי ביטוח לאומי וזכויות סוציאליות נוספות, ככול הנראה אינם מודעים כי הם מסתכנים בפיצוי בסך מאות אלפי שקלים ובהליכים פליליים! הפתרון פשוט וזול, אולם משום מה רבים מאיתנו מעדיפים להתעלם ולהסתכן בהליכים פליליים ואזרחיים.

נתחיל בעובדות, לפני מספר ימים נתבקשתי לטפל בכתב תביעה של עובדת ניקיון אשר נפצעה במהלך עבודת ניקיון בבית מגורים וכתוצאה מהפציעה נגרמו לה 50 אחוזי נכות.

המשפחה המעסיקה, בעל אישה ו – 4 ילדים, ככול הנראה לא היו מודעים לעובדה כי על פי חוק חובה עליהם לשלם תשלומי ביטוח לאומי עבור עוזרת הבית! מדובר בתשלומים שעלותם עומדת על עשרות שקלים בלבד בשנה, וכעת הם נאלצים להתמודד עם תביעה של מאות אלפי שקלים!

לו בני הזוג היו מוודאים כי מרגע העסקת העוזרת משולמים עבורה על ידם דמי הביטוח הלאומי, ככל הנראה התביעה המדוברת הייתה נחסכת מהם.

תשלומי ביטוח לאומי מהווים מעין הגנה וביטוח למעביד כך שבמקרה שלעובד יגרם נזק במהלך העבודה, התביעה ברוב המקרים לא תתקיים כנגד המעביד אלא כנגד המוסד לביטוח לאומי.
מעבר לסיכון הכספי שעלול להיגרם במקרה בו מעסיקים עובד או עובדת שלא משלמים עבורם תשלומי ביטוח לאומי, הרי שבמקרים רבים עלולה העסקת העובד להיחשב כעבירה פלילית על כל המשתמע מכך.

לצערנו, גם כאשר המעביד מודע לחובה לשלם תשלומי ביטוח לאומי, רבים עדיין בוחרים שלא לשלם את תשלומי ביטוח הלאומי מנימוקים שונים.

נפרט כמה מהם וננמק מדוע הם אינם תקפים מבחינה משפטית:

"עוזרת הבית לא מעוניינת שנשלם עבורה תשלומי ביטוח לאומי"
חלק מהמעסיקים עוזר/ת בית או מנקה בבית הכנסת טוענים כי העובד אינו מעוניין בתשלומי ביטוח לאומי ולכן אינם משלמים. לא פעם מציינים כי פנו אל העובד מספר פעמים וביקשו להסדיר את תשלומי הביטוח לאומי אולם העובד סירב לכך.

טענה זו במרבית המקרים לא תתקבל בבית המשפט. החובה לדאוג לתשלומי ביטוח לאומי מוטלת על המעביד ואם העובד מסרב שתדווחו על עבודתו בהתאם להוראות החוק ותשלמו עבורו ביטוח לאומי המלצתי היא חד משמעית – אל תעסיקו אותו.

"העובד לא יגיש נגדנו תביעה"
רבים מהמעסיקים מציינים כי הם ביחסים מצויינים עם העובד ולכן הם לא חוששים מתביעות ומשוכנעים שהעובד לא יתבע אותם ולפיכך אין צורך בתשלומי ביטוח לאומי.

טענה זו עשויה להיות מוטעית בלא מעט מקרים- דמיינו תסריט בו עובד או עובדת נפצעו במהלך העבודה בביתכם או בניקיון בית הכנסת. העובד או העובדת עלולים מהר מאוד לשכוח את טיב יחסיכם ואת הבטתם שלא יתבעו אתכם, במיוחד אם הנזק הבריאותי שנגרם להם משמעותי או אם חס וחלילה נגרמה להם נכות עקב הפציעה בזמן העבודה. לאחר שיפנו להתייעצות עם עו"ד ויגלו שהם יכולים לקבל מאות אלפי שקלים בגין הנזק שנגרם להם, סביר להניח כי ההבטחה שניתנה לכם תשכח מליבם..

חשוב לזכור כי מעבר לחובה לשלם ביטוח לאומי עבור העובד, ישנם זכויות נוספות המגיעות לעובד בהתאם להוראות החוק. זכויות אלו כוללות שכר מינימום, חופשה שנתית, דמי מחלה, פנסיה, דמי הבראה, נסיעות, ימי חג , הודעה מוקדמת (במקרים של פיטורין) ופיצויי פיטורין.

בפועל, מאחר ורובנו משלמים לשעת עבודה של עובד\ת ניקיון סכום לא קטן, מומלץ ביותר לערוך הסכם עבודה עם העובד (כן, גם אם מדובר בעובדת ניקיון שמגיעה פעם בשבוע לביתכם), כך שהסכום המשולם לשעת עבודה, יכלול בתוכו זכויות נוספות. כמובן שהדבר צריך להירשם במפורש בהסכם העבודה שיחתם ביניכם ועל מנת להבטיח את זכותכם כמעסיקים – מומלץ כי ההסכם יערך על ידי עו"ד. בכך בעתיד תוכלו לחסוך תביעות והליכים משפטיים מיותרים.

————-

**ניתן לקרוא את המאמר כפי שפורסם באתר 'חרדים 10':

http://www.ch10.co.il/news/183554/#.VaOPVflViko