pauseplay
/
show/hideshow/hide

דיני עבודה

תחום דיני העבודה, הינו תחום רחב ועצמאי בתוך עולם המשפט, הקשור בטבורו למשפט המסחרי. בתחום זה ניתן למצוא סוגיות סבוכות הקשורות ליחסים שבין עובד למעביד - בין מעסיק למועסק.

משרד וולפסון ויינשטיין ושות', מעניק ליווי משפטי מלא ללקוחותיו, הן המעבידים - מעסיקים והן העובד - המועסק.

עורכי הדין ממחלקת דיני העבודה, מלווים את המעסיק החל משלב קבלת העובד לעבודה, עבור לתהליך קליטתו ותחילת העסקתו ועד להפסקת העסקתו.

עורכי הדין העוסקים בתחום, מלווים את הלקוח תוך מתן חוות דעת משפטיות מקדימות ושוטפות, נקיטת הליכים הנדרשים לצורך עריכת שינויים מבניים והתאמות לשינויי חקיקה וכן ליטיגציה בכל התחומים הנ"ל.

כמו כן, עורכי הדין במשרד וולפסון ויינשטיין ושות', מייצגים עובדים בסוגיות שביחסי עבודה אל מול מעסיקיהם, החל משלב המו"מ לסיכום תנאי ההעסקה, עבור לייעוץ בדבר מיצוי זכויות העובד, התאמות נדרשות בעת שינוי תנאי ההעסקה, שינויים שבחקיקה ובמידת הצורך, אף ייצוג בסכסוכי עבודה בין המעביד לעובד.

 

יגאל ויינשטיין
שותף מנהל

רחל סובול
שותפה בכירה

שמרית אוחיון
עורכת דין

יובל ישי
שותף

אילן קמינצקי
עורך דין

ישורון רם-כהן
עורך דין