הדפסה

חזרה

מגפת הקורונה - הנחיות כלליות בדבר התנהלות מול גופים רגולטוריים שונים 

הקלות בנושא ניהול מסגרות אשראי וחשבונות בנק

הנחיות להפעלת חשבון עובר ושב:

ביצוע פעולות בנקאיות מבלי להגיע לסניפים:

ניתנה אפשרות לכלל הלקוחות להצטרף מרחוק ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע ולצורך ביצוע פעולות באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, והאפליקציה הבנקאית, מבלי להגיע לסניפים.

הקלות בנושא הוראות קבע:

הותר לבנקים לקבל הוראות לביטול חיוב על פי הרשאה או הרשאה לחיוב חשבון באמצעות הטלפון (ולא רק באמצעות הודעה בכתב, כפי שהיה נהוג עד עכשיו).

הקלות לעניין קבלת שירותים בנקאיים באמצעות הטלפון:

*למידע בנושא יש לפנות אל סניף הבנק שלכם.

השהיית הגבלת חשבונות בנק בשל צ'קים ללא כיסוי:

הגדלת סכום ההפקדות באמצעות אפליקית הבנק:

בנק ישראל החליט על הגדלת סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות אפליקציית הבנק ל- 50,000 ש"ח.

-------

חתימה על תצהיר אל מול עורכי דין

נוכח הנסיבות, ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין אישרה לעורכי הדין לערוך תצהירים מרחוק תחת התנאים הבאים:

-------

הנחיות פעילות בענף הבניה

נכון לזמן כתיבת שורות אלה, קבע החשב הכללי באוצר כי אין להכיר במצב כ"כוח עליון", המזכה, לדוגמה, באיחורים במסירת החזקה וכיוצ"ב וזאת מאחר ונכון להיום ענף זה עודנו פעיל ולא הוטלו עליו מגבלות.

 ------

למידע בדבר חשיבות עריכת ייפוי כח מתמשך לאור מגפת הקורונה, לחצו כאן.

למידע בדבר הנחיות למעסיקים ועובדים, לחצו כאן.