חזרה

מגפת הקורונה – הנחיות כלליות בדבר התנהלות מול גופים רגולטוריים שונים 

הקלות בנושא ניהול מסגרות אשראי וחשבונות בנק

הנחיות להפעלת חשבון עובר ושב:

 • חריגה ממסגרות אשראי – במסגרת ההקלות החדשות, ניתנו הנחיות לבנקים לכבד חיובים של לקוחות אשר חורגים ממסגרת האשראי שהועמדה להם או שאין להם מסגרת אשראי.
 • הוארכה תקופת החריגה ממסגרת האשראי עד להסדרתה מיום אחד לשלושה ימי עסקים.

ביצוע פעולות בנקאיות מבלי להגיע לסניפים:

ניתנה אפשרות לכלל הלקוחות להצטרף מרחוק ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע ולצורך ביצוע פעולות באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, והאפליקציה הבנקאית, מבלי להגיע לסניפים.

הקלות בנושא הוראות קבע:

הותר לבנקים לקבל הוראות לביטול חיוב על פי הרשאה או הרשאה לחיוב חשבון באמצעות הטלפון (ולא רק באמצעות הודעה בכתב, כפי שהיה נהוג עד עכשיו).

הקלות לעניין קבלת שירותים בנקאיים באמצעות הטלפון:

 • הותר לבנקים לצרף לקוחות להסכם בנקאות בתקשורת ולחתום הסכמים למתן אשראי (למעט הלוואות לדיור), גם באמצעות קבלת הסכמת הלקוח בטלפון.
 • בעידוד הפיקוח על הבנקים, המערכת הבנקאית מתחילה בימים אלה לשלוח כרטיסי חיוב מידי) דביט) לקוחות אשר ברשותם חשבון פעיל אליו נכנסת משכורת קבוע ואין בידיו כרטיס אשראי/דביט, וללקוחות מקבלי קצבאות אשר אין ברשותם כרטיס חיוב ונוהגים למשוך את הקצבאות באמצעות שירותי הקופה בסניף.
 • ניתן באופן חריג להנפיק כרטיסי דביט גם ללקוחות פושטי רגל.

*למידע בנושא יש לפנות אל סניף הבנק שלכם.

השהיית הגבלת חשבונות בנק בשל צ'קים ללא כיסוי:

 • הפיקוח על הבנקים קבע כי תושהה הגבלת חשבונות בנק בשל צ'קים ללא כיסוי החל מה-4 במרץ 2020, כך שצ'ק שהופקד החל מהתאריך האמור וחזר מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת הצ'קים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק.
 • וועדת הבנקאות פנתה בעניין זה לנגיד בנק ישראל והפיקוח על הבנקים, ואנו ממתינים לקבל עמדת הממונה על מאגרי המידע. אחת הבקשות היא שצ'קים אשר חזרו בתקופה זו, לא יהוו רישום שלילי בעתיד.

הגדלת סכום ההפקדות באמצעות אפליקית הבנק:

בנק ישראל החליט על הגדלת סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות אפליקציית הבנק ל- 50,000 ש"ח.

——-

חתימה על תצהיר אל מול עורכי דין

נוכח הנסיבות, ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין אישרה לעורכי הדין לערוך תצהירים מרחוק תחת התנאים הבאים:

 • מדובר בצורך דחוף בקיומו של התצהיר.
 • המצהיר והן עורך הדין נמצאים בישראל. 
 • המצהיר מוכר לעורך הדין מהיכרות אישית או שהינו לקוח קבוע שלו.
 • החתימה תיעשה על גבי המסמך במהלך ההתוועדות החזותית (שיחת וידאו).
 • האירוע כולו יתועד ויוקלט על ידי עורך הדין.

——-

הנחיות פעילות בענף הבניה

נכון לזמן כתיבת שורות אלה, קבע החשב הכללי באוצר כי אין להכיר במצב כ"כוח עליון", המזכה, לדוגמה, באיחורים במסירת החזקה וכיוצ"ב וזאת מאחר ונכון להיום ענף זה עודנו פעיל ולא הוטלו עליו מגבלות.

 ——

למידע בדבר חשיבות עריכת ייפוי כח מתמשך לאור מגפת הקורונה, לחצו כאן.

למידע בדבר הנחיות למעסיקים ועובדים, לחצו כאן.