פיטורי עובדת הרה בהליכי חדלות פרעון

lawlink dvori

נכתב ע"י: עו"ד דבורי ביטון זיני
קשה לאדם לדמיין עצמו מצוי בסיטואציה בה בתום חודש של עבודה, למעסיקו אין כיצד לשלם לו את משכורתו. במיוחד, כאשר יום אחד המעסיק קרס כלכלית ואין לו את האפשרות להמשיך להעסיק את העובד ולשלם עבור זכויותיו שנצברו. עניין זה נכון לגבי כל עובד באשר הוא, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בפיטורי עובדת המצויה במהלך היריון. המחוקק מנסה לתת מענה לצורך זה, לפרוס הגנה על עובדת בהיריון ולהגביל את פיטוריה מסיבות שמקורן בהריונה של האישה. עוה"ד דבורי ביטון זיני במאמר מעניין וחשוב על זכויותיה של אישה הריונית, כאשר מעסיק נקלע להליך חדלות פרעון.

סרטונים

https://youtu.be/GOguJzQYu9Mhttps://youtu.be/TMCby8rLfKIhttps://youtu.be/OdaOuJZgY1whttps://youtu.be/9npYLr52GuIhttps://youtu.be/r22-hBXLkfs

ההבדל בין תביעה אזרחית לתביעת חוב

lawlink yuval

  חזרה ההבדל בין תביעה אזרחית לתביעת חוב נכתב ע"י: עו"ד יובל ישי מהי תביעה אזרחית? תביעה אזרחית[1] (הקרויה גם תובענה) הינה תביעה בין שני גורמים פרטיים. מדובר בהליך שבו אדם או יישות משפטית אחרת למשל חברה, עמותה וכיוצ"ב, מגיש תביעה לבית המשפט, ובה הוא מבקש מבית המשפט לתת לו סעד כלשהו. הסעד, במרבית המקרים, […]

מה בין צו הריסה אלוקי לזה הארצי משפטי?

lawlink eliyahu

חזרה מה בין צו הריסה אלוקי לזה הארצי משפטי?  נכתב ע"י: עוה"ד אליהו שוורץ הפיכת סדום בפרשת השבוע "וירא"[1], מסופר על הפיכת סדום ועמורה, אדמה וצבויים, ארבעה מתוך חמשת הערים אשר ישבו בבקעה הידועה כיום כבקעת ים המלח. התורה מספרת כי "אנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד" וכי הם נענשו על מעשיהם הרעים, בעיקר בתחום החברתי […]

הזכות להורות ולהמשכיות כקונפליקט מוסרי – מן התנ"ך ועד לכותלי בית המשפט

lawlink ziva

חזרה הזכות להורות ולהמשכיות כקונפליקט מוסרי – מן התנ"ך ועד לכותלי בית המשפט נכתב ע"י: עוה"ד זיוה אופק פרשת השבוע, פרשת "וירא", מעלה על נס את הזכות להורות ובעיקר את הכמיהה האנושית להמשכיות באמצעות הילדים. הא-ל מבטיח לאברהם ושרה פרי בטן משותף לאחר שבפרשת "לך לך", הבטיח לאברהם כי צאצאיו של בן זה ירבו כחול […]

העמותה בה עבדת קרסה? יש מי שיעזור לך!

lawlink rachel

חזרה העמותה בה עבדת קרסה? יש מי שיעזור לך! נכתב ע"י: עו"ד רחל בן רחמים סובול בשנים האחרונות בשל קיצוץ בתקצוב פעילותיהן של עמותות ע"י המדינה, עמותות רבות נקלעות לקשיים כלכליים. בעקבות קשיים אלה מעכבות חלקן של העמותות את שכר העובדים, לא מעבירות את התנאים הסוציאליים המגיעים לעובדים לחברות הביטוח ובמקרים רבים עקב המצב הכלכלי, […]

עדכוני שכר במשק – שכירים שימו לב!

lawlink yuval

חזרה עדכוני שכר במשק – שכירים שימו לב! נכתב ע"י: עו"ד יובל ישי בימים האחרונים קיבלו העובדים את משכורת חודש יולי 2016 אשר הביא עימו מספר בשורות לעובדים השכירים הן בתחום שכר המינימום לעובד, הן בעניין הגדלת ימי החופשה לעובדים והן בדבר הגדלת ההפרשה לפנסיה. נפרט בקצרה את הסעיפים הרלוונטיים כפי שעודכנו: שכר המינימוםהחל מיום […]

עשרת הדברות לעובד בהליך פירוק חברה

חזרה עשרת הדברות לעובד בהליך פירוק חברה נכתב ע"י: מיכאל ליבשיץ, חשב ויועץ כלכלי פירוק חברה הוא אינו עניין של מה בכך. על פי נתוני כונס הנכסים הרשמי, בכל שנה במדינת ישראל מוגשות מאות עד אלפי בקשות פירוק (שהן המקבילה של חברה לפשיטת רגל) ומתוכן מאות שאכן מתקבלות בפועל. המגמה הכללית אינה מעודדת, ובכל שנה […]

קיומה של בוררות נוכח צירופו של צד שלישי שלא חתם על הסכם הבוררות

lawlink ziki

חזרה קיומה של בוררות נוכח צירופו של צד שלישי שלא חתם על הסכם הבוררות  נכתב ע"י: עוה"ד צבי ("ציקי") וולפסון בעבר עסקנו בנושאים שונים הנוגעים לבוררות, למשל, אכיפת פסקי בוררות בערכאות או ביטול פסק בורר. הפעם ארצה לדון בסוגיה נוספת ומעניינת לא פחות – קיומה של בוררות נוכח צירופו של צד שלישי שלא חתם על הסכם הבוררות. […]

פינוי מושכר בשירות זכויות היסוד

lawlink ruth

חזרה פינוי מושכר בשירות זכויות היסוד נכתב ע"י: עוה"ד רות שפיצר חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אשר נחקק בשנת 1992, עיגן מספר זכויות שהוכרו במשפט הישראלי כזכויות יסוד חוקתיות. אחת מהזכויות האלה, הינה הזכות לקניין. וכך קובע סעיף 3 לחוק היסוד, שכותרתו "שמירה על הקניין": "אין פוגעים בקניינו של אדם". מכאן, שזכותו של אדם לשמירה […]