lawlink yuval

חזרה

איך עושים תספורת חוקית לחובות הבנק? 

נכתב ע"י: עוה"ד יובל ישי

מבין הלקוחות שפנו אל משרדנו לאחרונה פנה גם אדם שחובותיו בהוצאה לפועל עומדים על למעלה ממיליון ₪, וביקש את עצתנו ושאל: איך אפשר לסלק את החובות?

חובות הם כמו מורסה, מתחילים בקטן, פעמים רבות אינם מטופלים ולאחר מכן הופכים לזיהום הדורש התערבות כירורגית דרמתית. כך גם החובות – פעמים רבות אנשים נמנעים מלטפל בהם כאשר החובות קטנים ואז החובות הולכים ומאמירים כך שללא התערבות משפטית אינטנסיבית, לא ניתן להיפטר מהם.

כל אחד מאתנו המגיע לפתוח חשבון בבנק, אפילו אם הוא רק לוקח מסגרת אשראי מינימלית, או במידה והוא נוטל הלוואה, מתחייב כי במידה ויחרוג ממסגרת האשראי או מהחזרי ההלוואה, ישלם על כך ריבית חריגה. ריבית חריגה עומדת על 17% – 25% לשנה. ריבית זו קרויה "ריבית הסכמית" כי עליה הוסכם עם הבנק. זאת אומרת שבמקרה הרע, כאשר אותו לקוח חרג מהמסגרת, או נמצא בחריגה בתשלומי ההלוואה, הריבית אשר תחול עלולה להגיע לרבע (!!!) מגובה החוב ובריבית דריבית להאמיר ולהאמיר.

כך למשל הגיע אלינו אותו לקוח עם חוב אשר תחילתו לפני שנים רבות, בשיעור של כמה עשרות אלפי שקלים ואילו היום, החוב הרשום לחובתו בהוצאה לפועל עומד על למעלה ממיליון ₪.

הבנק 'שכח'

החוב מורכב מקרן החוב ומריבית "נשך" של כ – 2000% (אלפים אחוזים !!!). בדיעבד אומר לנו הלקוח, כי לו ידע שאלו יהיו פני הדברים, לא היה מזניח את הטיפול ומשלם בזמן. אולם, כאמור הנטייה לדחיינות והזנחה של תשלומים לדקה ה-90 קיימת אצל כולנו, וכך יצא שהלקוח התגלגל עם החוב. בינתיים, הבנק שכלפיו קיים החוב "שכח" מתיק ההוצאה לפועל, היות ולא הגיש שם אפילו בקשה אחת משך כל השנים, וכך קרה כי בספרי הבנק מן הסתם החוב נמחק כבר לפני למעלה מעשור, ואולם הלקוח עדיין מוצא עצמו "תקוע" עם חוב של למעלה ממיליון ש"ח ולמעשה אינו יכול להתנהל מבחינה כלכלית. בשורה התחתונה, על אף "מחיקת" החוב מספרי הבנק, במידה והלקוח יבוא עכשיו לבנק בכדי לסגור את החוב – הבנק ידרוש את סכום החוב בתיק כפי שהוא מופיע בהוצאה לפועל – לא פחות !!!

מערכת ההוצאה לפועל היא מערכת שבאה לכפות ביצוע החלטות של בתי המשפט. היא אינה מתחשבת במצבו של החייב – ואין אנו מדברים על הסדר תשלומים בהוצאה לפעול אלא על שיעור החוב, ועל כן היא מחוייבת להחיל את הריבית ההסכמית שנקבעה בין הבנק לבין הלקוח בבואו של הלקוח, כאמור לעיל, לפתוח חשבון או ליטול הלוואה, כפי שקובע הבנק בעת פתיחת תיק הוצאה לפועל. על כן, לקוח הרוצה להיפתר מהחובות, לא יכול למצוא את הפיתרון במערכת ההוצאה לפועל אשר מוסיפה מידי שנה ריבית הסכמית גבוהה. בחישוב הידוע של ריבית דרבית, חוב של כמה עשרות אלפי שקלים מלפני 15 שנה, יכול לעמוד היום על כמיליון ₪.

אז מה בכל זאת עושים?

מאחר וברור ללקוח וברור גם לנו, כי גם אם הוא ימשיך לעבוד עד גיל 120, לא יעלה בידו לסלק את החוב אשר בכל שנה צובר ריבית "נשך" מטורפת, המסקנה המתבקשת היא, כי אין אלא לפנות לפתרון "כירורגי דרמטי" במסגרת הליכי פשיטת רגל.

במסגרת הליכים אלו ניתן לעשות "תספורת" של החוב לבנק.

במה דברים אמורים?

פקודת פשיטת הרגל ופסיקת בתי המשפט קובעים, כי ברגע שאדם הופך פושט רגל, ניתן ל"ספר" את רוב חוב הריבית. בתי המשפט חזרו וקבעו, כי משעה שאדם הופך פושט רגל, תחול ריבית שווה על חובותיו לכלל נושיו. כמו כן קבעו בתי המשפט, כי הריבית השווה תחול מהעת בו הבנק הפסיק לכבד את ההתחייבויות בחשבון – קרי, מהרגע בו הבנק החל להחזיר הוראות תשלום, לא לכבד שיקים, לבטל את כרטיסי האשראי וכו'.

אם נחזור ללקוח שלנו, הרי שעל אף המחיר הכבד של הליך פשיטת רגל, שהוא הליך ארוך ולא נעים, ניתן ל"ספר" באופן חוקי, בין אם הבנק מסכים ובין אם לאו, את מרבית החוב ולהעמיד את החוב על סכום שפוי שניתן לשלמו – ואולי גם לגביו ניתן לבצע תספורת נוספת שכן בהליך פשיטת רגל בדרך כלל אין משולמים כלל החובות – ובכך לאפשר ללקוח לפתוח דף חדש בחייו.

המתואר לעיל הינו הליך המתרחש מיד יום ביומו בתיקי פשיטת רגל רבים, כך שיש פתרון ומזור לחייבים כספים לבנקים, אשר חובותיהם בהוצאה לפועל האמירו כאמור לממדים מפלצתיים והם לכאורה במבוי סתום.

————-

ראו גם:

עשרת הדברות לעובד בהליך פירוק חברה

הליך פשיטת רגל בקציר האומר

כיצד יכולים נושים קטנים להגן על עצמם מול בית עסק שקרס?

תספורתו של פונזי

————

**ניתן לקרוא את המאמר כפי שפורסם באתר 'חרדים 10':

http://www.ch10.co.il/news/171252/#.VWr-fiHBzGc