חזרה

ההבדל בין תביעה אזרחית לתביעת חוב

נכתב ע"י: עו"ד יובל ישי

מהי תביעה אזרחית?

תביעה אזרחית[1] (הקרויה גם תובענה) הינה תביעה בין שני גורמים פרטיים. מדובר בהליך שבו אדם או יישות משפטית אחרת למשל חברה, עמותה וכיוצ"ב, מגיש תביעה לבית המשפט, ובה הוא מבקש מבית המשפט לתת לו סעד כלשהו. הסעד, במרבית המקרים, הינו סעד כספי, בו אדם תובע מחברו לשלם לו כסף – בין אם המדובר בגין חוב, או בגין נזק אשר נגרם וכיוצ"ב וכן ישנם סעדים נוספים, סעד הצהרתי, צו עשה, צו לא תעשה וכיוצ"ב.

התביעה מוגשת לבית המשפט אשר מוסמך לדון בה, למשל בית משפט השלום או המחוזי, בתי המשפט לענייני משפחה, בין הדין לעבודה וכן ישנן ערכאות נוספות. הצדדים לתביעה האזרחית הם: יוזם ההליך – הנקרא "תובע", ומולו האדם שכנגדו נתבקש הסעד הנקרא "נתבע".

תביעה אזרחית יכולה להיות על נושאים שונים מתחום המשפט, ולכל תביעה יש הליך המתאים לה, היינו ישנם סוגים שונים של תביעות, למשל: תביעה אזרחית, תביעה קטנה, תביעה בסדר דין מקוצר, תביעה בסדר דין מהיר, תביעה לפינוי מושכר, תובענה ייצוגית וכו'. כל הליך כזה יידון בבית משפט אחר, בהתאם לגובה הסכום הנתבע או בהתאם לסעד אשר התבקש. כך למשל, תביעה על שימוש במקרקעין תידון בבית משפט שלום, בעוד תביעה על בעלות במקרקעין תידון בבית המשפט המחוזי.

הדיון בתביעה מתחיל בהגשת כתב התביעה לבית המשפט. לאחר מכן, ברוב המקרים, לנתבע זכות להגיש כתב הגנה ואז יחל הדיון בבית המשפט. במידה והנתבע אינו מגיש כתב הגנה, זכאי התובע לקבל פסק דין בהיעדר הגנה, זאת אם חלף המועד בו היה על הנתבע להגיש את כתב הגנתו. ככל והוגש כתב ההגנה על ידי הנתבע, יחל בבית המשפט ההליך המשפטי, בו יתקיימו דיונים, כולל דיוני הוכחות ובסיום הדיונים ייתן בית המשפט פסק דין.

פסק הדין ייקבע האם יעניק בית המשפט את הסעד המבוקש לתובע או לא, במלואו או בחלקו.

לאחר שניתן פסק הדין, רשאים הצדדים להגיש ערעור לבית המשפט בערכאה גבוה יותר. ערעור זה נקרא ערעור בזכות, שכן לצדדים יש זכות לערער על החלטת בית המשפט – כלומר, על פסק הדין. בדרך כלל הכרעת בית המשפט בהליך הערעור היא סופית ולא ניתן עוד לערער אחריה, אלא במקרים נדירים בלבד. 

מהי תביעת חוב?

לעומת תביעה אזרחית, ישנו הליך משפטי הקרוי "תביעת חוב". מדובר בהליך משפטי ייחודי להליכי פשיטת רגל ופירוק חברות (הליכי חדלות פירעון), בו הצד אשר טוען כי חייבים לו כסף נקרא בהליך זה נושה ואילו הצד אשר כלפיו טוענים לחוב, נקרא חייב.

נסביר מעט. בעת שנפתחים הליכי חדלות פירעון (ניתן צו כינוס או צו פירוק), מצווה המחוקק על מי שטוען שהחייב חייב לו כספים, להגיש דרישה לתשלום החוב. דרישה זו נקראת "תביעת חוב". תביעת החוב, בניגוד לתביעה האזרחית הרגילה, יכולה להיות על חוב כספי בלבד. יש בחוק מועדים קבועים בתוכם ניתן להגיש תביעת חוב ויש לצרף אל תביעת החוב את כל הראיות עליהן מסתמך הנושה בעת הגשתה.

תביעת החוב תוכרע על ידי בעל תפקיד אשר ימונה על ידי בית המשפט, בין אם מדובר במפרק חברה ובין אם המדובר בנאמן /מנהל מיוחד בהליכי פשיטת רגל. לעניין זה החלטת בעל התפקיד הנה החלטה דומה להחלטה של שופט וניתן לערער עליה לבית המשפט המחוזי אשר דן בהליך (הערעור הינו בזכות). בהליך של תביעת החוב לא מתקיימים דיונים בפני בעל התפקיד, אלא במקרים נדירים בלבד מוזמן נושה אל בעל התפקיד(נאמן/מנהל מיוחד) לחקירה. לפיכך, כאמור על נושה שמגיש תביעת חוב לצרף כבר בהזדמנות הראשונה את כל החומר (הראיות) עליו הוא מסתמך בעת הגשת תביעת החוב ואשר יכול להוכיח ולאשש את החוב הנטען.

חשוב לציין, כי נושים רבים מגישים כתביעת חוב – פסק דין בהליך משפטי בו הם נקטו כנגד החייב עוד קודם להיותו חדל פירעון.

נבהיר תחילה, כי העובדה שניתן פסק דין, אינה פוטרת את הנושה מלהגיש תביעת חוב, כמו כן, ההלכה המשפטית (מרחיקת הלכת יש לומר) קובעת כי, בעל התפקיד רשאי "להציץ מאחורי פסק דין" אשר ניתן כנגד החייב, בין אם בהליך משפטי שנוהל במלואו כאמור לעיל וקל וחומר אם מדובר בפסק דין אשר ניתן בהיעדר הגנה. במילים אחרות, סמכותו של בעל התפקיד גדולה כל כך, עד שהוא יכול לבחון נכונות של חוב אשר ניתן על ידי בית משפט פסק דין בגינו. מובן כי האמור לעיל רלוונטי בין אם מדובר בחייב שהוא אדם פרטי ובין אם המדובר בתאגיד.

בסיומה של ההכרעה של תביעת החוב – הסכום אשר ייפסק כי אותו חב החייב לנושה הוא הסכום על יסודו ישולמו לנושה תשלומים מתוך קופת פשיטת הרגל/הפירוק. לכן ההכרעה הינה חשובה מאד. מובן כי בעל התפקיד רשאי אף לדחות את תביעת החוב מחמת שלא הוכחה בפניו.

כאמור על החלטת בעל התפקיד ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי אשר דן בתיק, ובית המשפט רשאי להחליט על קבלת הערעור או על דחייתו או על מתן הוראות לבעל התפקיד.

———–

[1] יש להבדיל בינה לבין הליך פלילי, בו כמעט תמיד פותחת המדינה.

———–

ראו גם: 

העמותה בה עבדת קרסה? יש מי שיעזור לך?

עשרת הדברות לעובד בהליך פירוק חברה

המתח שבין בוררות ליחסי עובד מעביד על פי חוק ופסיקה

מה עושים כאשר השיק חוזר?

נקלעת לחוב של המעסיק כלפיך – מה עושים?

הנושה הלא מובטח