צוות אדמיניסטרטיבי

מיכאל ליבשיץ מנהל משרד וחשב כלכלי אורטל צביבל רכזת אדמיניסטרטיבית שוש גיאת צוות חדלת פרעון רחלי פינזלניהול חשבונות אופק אורנים מזכירה