מיכאל ליבשיץ

מנהל משרד וחשב כלכלי

אורטל צביבל

רכזת אדמיניסטרטיבית

שוש גיאת

צוות חדלת פרעון

רחלי פינזל
ניהול חשבונות

אופק אורנים

מזכירה