עסקאות בינלאומיות

נראה למי שכן יש להוסיף בתחום עסקאות השקעה בחברות סטראו אם ואמרות הן כמייצגם של המשקיעים והן של החברה המגייסת בין בארץ ובין בחו״ל בין על פי הדין הישראלי ובין על פי הדין הזר תוך התמחות בדין האמריקאי. לדעתי להכניס את המשפט השיווקי שלנו החופש לעשות … בכל סוף דף של התמחות