נדל"ן ומקרקעין

תחום הנדל"ן והמקרקעין, הינו תחום מורכב, המצריך חשיבה יצירתית בשילוב ידע מקצועי נרחב בתחומי הנדל"ן והמשפט המסחרי.

מחלקת הנדל"ן והמקרקעין של וולפסון ויינשטיין ושות', מייצגת ומלווה יזמים, חברות ישראליות וקבלנים, בעסקאות נדל"ן בארץ ובחו"ל, באירופה וארה"ב.

המחלקה מתמחה במכירת נכסי נדל"ן בארץ ובחו"ל, יזמות לבניה, הפקעת מקרקעין, שינוי ייעוד קרקע, הרחבות מושבים וייעוץ במיזמי נדל"ן מורכבים, כמו גם ליטיגציה בתחומים הנ״ל.

עורכי הדין המטפלים בעסקת הנדל"ן, מלווים את לקוחות המשרד מתחילתה של העסקה ועד סיומה. בכלל זה, בבדיקת הנאותות, המו"מ המסחרי והמשפטי הקודם לעסקה, ליווי הליכי התכנון, ביצועם של הדיווחים השונים, המגעים עם הרשויות הרלוונטיות, ליווי וייעוץ – משפטי ומסחרי – במערכת ההסכמים עם קבלני משנה ונותני שירותים והכנת ההסכמים וייצוג – בעת הצורך – בהליכי השכרה, בניה ומכירה בהתאם לסוג הפרויקט והיקפו, כמו גם רישומה של העסקה בסופו של תהליך.

צבי וולפסון
שותף מנהל

לב מילר
עורך דין

אליהו שוורץ
עורך דין