חדלות פרעון

למשרד וולפסון ויינשטיין ושות', ניסיון רב בייצוגם של חברות ופרטים, נושים וחייבים בהליכי חדלות פרעון.

עורכי הדין ממחלקת חדלות הפרעון ממונים תדיר כמפרקים של חברות וכנאמנים של פרטים, על ידי בית המשפט.

המשרד מייעץ ומלווה חברות ופרטים בצעדים למניעת חדלות פרעון, כמו גם בהיערכות מוקדמת לקראת הליכי חדלות הפרעון.

המשרד מלווה קבוצות עובדים בתחום חדלות הפרעון החל מהשלבים הראשוניים של ההליכים ובכלל זה, הקפאת הליכים, פירוק, כינוס נכסים וכיוצ"ב, לרבות ייצוג בבתי המשפט, ניהול מו"מ בשמם, ייצוגם במסגרת ההליכים לגיבושו של הסדר נושים, הגשת תביעות חוב לבעל התפקיד ולמוסד לביטוח לאומי וזאת עד לסיום ההליכים ותשלום הכספים המגיעים להם.

עוד מלווה ומייעץ המשרד, לנושאי משרה בחברות הנקלעות לקשיים, בדבר האחריות החלה על נושאי המשרה והדרך להתגונן ולהבטיח את זכויותיהם ולמזער את הפגיעה האישית בהם.

המשרד שותף מלא בייזום ייעוץ וליווי הסדרי נושים, הן עת הוא מייצג את הנושים והן עת הוא מייצג את החברה או החייב חדלי הפרעון.

כמו כן, בתחום זה משרדנו מופיע כאחד מן המובילים בארץ, על פי מדרג האיכות לעורכי הדין של דן אנד ברדסטריט.

צבי וולפסון
שותף מנהל

רחל סובול
שותפה בכירה

לירון נרונסקי
עורכת דין