גביית חוב

טקסט מדף חדלות פרעון.

עורכי הדין ממחלקת חדלות הפרעון, ממונים תדיר כמפרקן של חברות וכנאמנים של פרטים על ידי בית המשפט.

המשרד מייעץ ומלווה חברות ופרטים בצעדי המניעה למניעת חדלות פרעון, כמו גם בהערכות מוקדמת לקראת הליכי חדלות פרעון.עוד מלווה ומייעץ המשרד לנושאי משרה בחברות הנקלעות לקשיים, בדבר האחריות החלה על נושאי המשרה והדרך להתגונן ולהבטיח את זכויותיהם ולמזער את הפגיעה האישית בהם.

המשרד שותף מלא בייזום ייעוץ וליווי הסדרי נושים, הן עת הוא מייצג את הנושים והן עת הוא מייצג את החברה או החייב חדלי הפירעון.

 

צבי וולפסון
שותף מנהל

יובל ישי
עורך דין

לירון נרונסקי
עורכת דין