pauseplay
/
show/hideshow/hide

חדלות פרעון

למשרד וולפסון ויינשטיין ושות', ניסיון רב בייצוגם של חברות ופרטים, נושים וחייבים בהליכי חדלות פרעון.

עורכי הדין ממחלקת חדלות הפרעון ממונים תדיר כמפרקן של חברות וכנאמנים של פרטים, על ידי בית המשפט.

המשרד מייעץ ומלווה חברות ופרטים בצעדים למניעת חדלות פרעון, כמו גם בהיערכות מוקדמת לקראת הליכי חדלות הפרעון.

עוד מלווה ומייעץ המשרד, לנושאי משרה בחברות הנקלעות לקשיים, בדבר האחריות החלה על נושאי המשרה והדרך להתגונן ולהבטיח את זכויותיהם ולמזער את הפגיעה האישית בהם.

המשרד שותף מלא בייזום ייעוץ וליווי הסדרי נושים, הן עת הוא מייצג את הנושים והן עת הוא מייצג את החברה או החייב חדלי הפרעון.

כמו כן, בתחום זה משרדנו מופיע כאחד מן המובילים בארץ, על פי מדרג האיכות לעורכי הדין של דן אנד ברדסטריט.

 

צבי וולפסון
שותף מנהל

יגאל ויינשטיין
שותף מנהל

רחל סובול
שותפה

מתן אלקיים
עורך דין

יובל ישי
שותף

לירון נרונסקי
עורכת דין

ישורון רם-כהן
עורך דין

רות שפיצר
עורכת דין